Diakonie

Binnen onze gemeente is er een klein team van diaconale werkers werkzaam.
Die mede zoals de bijbel zegt, de taak van de dagelijkse verzorging op zich neemt voor hen die in materiële nood verkeren. “de tafels bedienen” uit Handelingen 6:1-6

Wat zijn de werkzaamheden van een diaconaal werker?
Iedereen is in staat om de ander te zegenen, te bemoedigen en te troosten. In gebed om elkaar heen staan, daar zijn wij ook familie voor.

Het diaconale werk bestaat hoofdzakelijk uit het contact leggen, bezoeken, ondersteunen en bemoedigen van mede gelovigen, het herkennen van lichamelijke en materiële noden en hierop actie ondernemen waarbij zelfstandig kunnen functioneren een vereiste is.

Regelmatig een bezoek afleggen aan huis van hen die hulp nodig hebben is belangrijk om een vertrouwd contact op te bouwen en te kunnen bepalen welke hulp op dat moment nodig is. We bieden vaak een luisterend oor en ook andere zaken als een aanvullend voedselpakket voor de eerste levensbehoeften, een fruitmand of wellicht een bosje bloemen brengen in het geval van ziekte.

Steeds vaker zien we ook veel behoefte op het geestelijke vlak en zijn er mensen met een behoefte aan hulp bij verwerking van trauma’s en zaken uit het verleden, het omgaan met geestelijke problemen maar ook bemoedigende gesprekken. Dan wordt niet het diaconale team ingeschakeld maar wordt deze persoon doorverwezen naar het pastorale team. Daar wordt er gekeken naar de nood en kan er eventueel door pastorale werkers hulp geboden worden d.m.v. gesprekken bij iemand thuis en/of in de gemeente.

Waar is het werkgebied van de diaconaal werker?
Bij de opzet van het diaconale team zijn we er vanuit gegaan dat de diaconale hulp gegeven wordt als eerste aan hen die betrokken zijn bij Gemeente Levend Water, dus in het huis, maar ook om buiten onze geloofsgemeenschap hulp te gaan verlenen.
Soms wordt er ook wel eens hulp gevraagd/geboden in de woonomgeving van de  gelovige zelf of in uitzonderlijke geval beroep gedaan worden op de diaconaal werker om samen met de gelovige buitenshuis zaken te regelen (bijv. een doktersafspraak o.i.d.)

 

Indien u diaconale hulp of advies wilt kunt u met een van ons contact opnemen na de eredienst of via het contact formulier op onze website.