2016-05-22 Diaken Jorma Krenning – Evangelisatiebevel, God is met u