2015-09-27 Diaken Jorma Krenning – Eenheid door Geloof, Gebed & Gehoorzaamheid