2015-03-01 Diaken Jorma Krenning -Verandering van gedachten