2014-07-27 Pastor Henk Meerman – Waar het hart van vol is deel 2