2019-06-02 Apostel Wim Odendaal – Verstaat u de stem van God