Show the Card project

Als Gemeente hebben wij een hart voor zending en ook voor evangelisatie!
Wij geloven dat evangelisatie in velen vormen mogelijk is en één deze
vormen is het “Show the Card” project die wij hebben opgezet.

Binnen dit project drukken wij o.a. flyers en posters af, die wij door
heel Lelystad verspreiden. Ons hoofdmotto hierin is, dat iedereen
mag weten dat zij “altijd welkom zijn” in Christen Gemeente Levend Water,
maar in eerste instantie welkom bij Jezus Christus natuurlijk!

Wij willen de liefde van Jezus Christus aan een ieder laten zien en
laten ervaren dat Hij graag in jou leven wil komen, ongeacht wie je bent
of waar je vandaan komt! Een nieuw leven met Jezus, vol van vreugde
kracht, genezing en overwinning. Dit is wat Jezus ons leerde en vroeg om
door te geven aan een ieder op deze aarde.

In de Bijbel staat,
“Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de
naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onder
houden al wat ik U bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot
aan de voleinding der wereld”     Matteüs 28:19-20

www.showthecard.nl

Show the Card project
Klik op de flyer voor vergroting