Conferenties

Elk jaar wordt er binnen de overkoepelende organisatie; Elijah’s Bread Ministeries, een conferentie gehouden voor alle aangesloten kerken.
Op deze conferenties spreken verschillende Bishop’s, Pastors en leraren en wordt een ieder toegerust door het Woord van God.
Per jaar wordt er aangegeven op welke plaats en land de conferentie gehouden wordt.

Website van de organisatie: www.elijahsbread.org