Giften

Graag willen wij een ieder persoonlijk bedanken die gezaaid heeft in deze geweldige bediening: Christen Gemeente Levend Water. Uw tienden, giften, bijdragen en donaties worden gebruikt voor het Koninkrijk van God: het verspreiden van het Evangelie conform de door God gegeven visie.

Wij bidden dat uw gift, uw zaad tot een geweldige oogst voor u zal leiden. Dank u nogmaals hartelijk en dat God u rijkelijk mag zegenen.

Pastor Patrick & Lady Karin van Aalten

 

U kunt uw tiende of gift overmaken naar rekeningnummer:
ING Bank NL08 INGB 0003 4155 37 t.n.v. Christen Gemeente Levend Water.
Indien u een gift heeft met een specifiek doel (bijvoorbeeld “zending” of “zondagsschool” of “voorgangers”) gelieve dit in de omschrijving te vermelden.

Christen Gemeente Levend Water is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), geregistreerd onder nummer 820040472. Hierdoor zijn uw giften aftrekbaar voor de Belastingdienst.

“Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven.” Lucas 6:38