Agenda

Mei
05 
mei Eredienst
07 mei Gebedsavond
09 mei Bijbelstudie
10 mei JongVolwassenen Bijbelstudie
12 mei Eredienst en Moederdagviering
14 mei Gebedsavond
16 mei Bijbelstudie
17 mei JongVolwassenen Bijbelstudie
19 mei Eredienst
21 mei Gebedsavond
23 mei Bijbelstudie
24 mei JongVolwassenen Bijbelstudie
26 mei Eredienst
28 mei Gebedsavond
30 mei Hemelvaartsdag
30 mei Bijbelstudie
31 mei JongVolwassenen Bijbelstudie

Juni
02 
juni Eredienst met Avondmaalviering
04 juni Gebedsavond
06 juni Bijbelstudie
07 juni JongVolwassenen Bijbelstudie
09 juni Speciale Pinksterdienst!
11 juni Gebedsavond
13 juni Bijbelstudie
14 juni JongVolwassenen Bijbelstudie
16 juni Eredienst en Vaderdagviering
18 juni Gebedsavond
20 juni Bijbelstudie
21 juni JongVolwassenen Bijbelstudie
23 juni Eredienst
25 juni Gebedsavond
27 juni Bijbelstudie
28 juni JongVolwassenen Bijbelstudie
30 juni Eredienst

Juli
02 
juli Gebedsavond
04 juli Bijbelstudie
05 juli JongVolwassenen Bijbelstudie
07 juli Eredienst met Avondmaalviering
09 juli Gebedsavond
11 juli Bijbelstudie
12 juli JongVolwassenen Bijbelstudie
14 juli Eredienst
16 juli Gebedsavond
18 juli Bijbelstudie
19 juli JongVolwassenen Bijbelstudie
21 juli Eredienst
23 juli Gebedsavond
25 juli Bijbelstudie
26 juli JongVolwassenen Bijbelstudie
28 juli Eredienst
30 juli Gebedsavond